تبلیغات
مهندسی عمران - مکانیک خاک (2)
مهندسی عمران

لینکدونی

آرشیو

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

مکانیک خاک (2)

ادامه مطالب مکانیک خاک (1)

تراوش: حالت پایدار جریان آب

مقطع عرضی یک سفره آب زیرزمینی، سطح آب با سطح لایه‌های خاک تغییر می‌کند. همچنین یک آب انباشته‌شده نمایش داده شده‌است.

اگر فشار سیال موجود در خاک، به صورت یکنواخت طبق رابطهٔ u = \rho_w g z_w با افزایش عمق، افزایش یابد، نشان می‌دهد که شرایط ایستایی آب برقرار است و آب (سیال) درون خاک جریان ندارد. یادآوری می‌شود که z_w عمقی در زیر سطح آب است. اگر سطج آب شیب‌دار باشد یا در جایی درون خاک آبی انباشته شده باشد، همان گونه که در نگارهٔ مقابل نمایش داده شده‌است، در این هنگام ممکن است تراوش اتفاق افتد. در تراوش در حالت پایدار، نرخ تراوش، با گذر زمان تغییر نمی‌کند. اگر بلندی سطح آزاد آب با گذر زمان عوض شود، یا خاک در میانهٔ روند تحکیم باشد، دیگر شرایط حالت پایدار برقرار نخواهد بود.

قانون دارسی

نمودار نمایش‌دهندهٔ تعریف‌ها و جهت‌ها برای قانون دارسی.

قانون دارسی بیان می‌دارد که حجم جریان آب حفره‌ای از میان متوسط حفره‌های خاک در یکای زمان، متناسب است با نرخ تغییر فشاز آب (مایع) اضافی با فاصله. ضریب ثابت این تناسب، لزجت مایع و نفوذپذیری ذاتی خاک را نیز دربر می‌گیرد. در حالت ساده شدهٔ یک لولهٔ افقی پرشده از خاک، خواهیم داشت:

Q=\frac{-K A}{\mu}\frac{(u_b-u_a)}{L}

خروجی کل Q (حجم در یکای زمان برای نمونه: ft³/s یا m³/s) متناسب است با نفوذپذیری، K، مساحت مقطع عرضی، A و نرخ تغییر فشار آب حفره‌ای با فاصله، \frac{u_b-u_a}{L}، و نسبت عکس با لزجت دینامیک مایع، \mu. حضور علامت منفی به این دلیل است جریان مایع از فشار بیشتر به سمت فشار کمتر است؛ بنابراین اگر تغییر فشار کوچکتر از صفر یا منفی باشد (در جهت x)، جریان بزرگتر از صفر یا مثبت خواهد بود (در جهت x). معادلهٔ بالا برای یک لوله افقی به خوبی جواب می‌دهد اما اگر لوله، مایل باشد، نقطهٔ b بلندی متفاوت از بلندی نقطهٔ a خواهد داشت و معادله، دیگر درست کار نخواهد کرد. تاثیر اختلاف بلندی دو طرف لوله در جایی که اختلاف فشار آب حفره‌ای زیادی،u_e، محاسبه می‌شود، درنظر گرفته می‌شود که عبارت است از:

u_e = u - \rho_w g z

در رابطهٔ بالا z، عمق بدست آمده نسبت به یک بلندی دلخواه مبدا است. با جایگزینی u با u_e، رابطهٔ کلی‌تری را برای جریان، بدست خواهیم آورد:

Q=\frac{-K A}{\mu}\frac{(u_{e,b}-u_{e,a})}{L}

اگر دو طرف معادله را بر A تقسیم کنیم و عبارت تغییر فشار آب حفره‌ای اضافی را به صورت یک عبارت مشتق‌پذیر نسبت به فاصله (x) بنویسیم، سرعت ظاهری در جهت x خواهد بود:

v_x=\frac{-K }{\mu}\frac{d u_e}{d x}

که v_x یکای سرعت را دارد و سرعت دارسی یا سرعت خروجی نام دارد. سرعت تراوش v_{sx}= (سرعت متوسط مولکول‌های مایع از میان حفره‌های خاک) متناسب است با سرعت دارسی و پوکی خاک، n

v_{sx}=\frac{v_x}{n}

مهندسین عمران معمولا روی مسائلی کار می‌کنند که سیال در آن‌ها، آب است و مسئله روی زمین اتفاق می‌افتد (شتاب جاذبه زمین)، بنابراین آن‌ها شکل ساده شده قانون دارسی را استفاده می‌کنند که عبارت است از[۵][۷][۱۱]:

v = k i

که k نفوذپذیری نام دارد و به شکل k = \frac {K \rho_w g} {\mu_w} تعریف می‌شود. i شیب هیدرولیکی نام دارد و برابر است با نرخ تغییر ارتفاع کل به فاصله. ارتفاع کل، h در یک نقطه، برابر است با درازای طولی که آب از لولهٔ پیزومتری در آن نقطه، بالا می‌رود. این ارتفاع نسبت به یک بلندی مبدا دلخواه اندازه‌گیری می‌شود. ارتفاع کل مربوط می‌شود به اضافه فشار آب:

u_e = \rho_w g h +مقدار ثابت

مقدار ثابت برابر صفر خواهد بود اگر که سطح مبدا در همان نقطه‌ای در نظر گرفته شود که نقطهٔ ما در آن قرار دارد.[۱۳]

مقدار ضریب نفوذپذیری

بزرگی ضریب نفوذپذیری، :k، بسته به نوع خاک، ذر بازه‌های مختلفی تغییر می‌کند. برای نمونه در رس‌ها ضریب نفوذپذیری به کوچکی 10^{-12}\frac{m}{s} است؛ ولی در شن‌ها ضریب نفوذپذیری به 10^{-1}\frac{m}{s} افزایش می‌یابد. لایه‌لایه بودن خاک، ناهمگنی، به‌هم‌ریختگی خاک در میانهٔ عمل نمونه‌برداری از خاک و روند آزمایش بر روی آن، بدست‌آوردن مقدار دقیق ضریب نفوذپذیری را بسیار دشوار می‌کند.[۵]

شبکهٔ جریان

قانون دارسی بر یک، دو یا هر سه بُعد اعمال می‌شود.[۴] در دو یا سه بُعد، تراوش در حالت پایدار توسط قانون لاپلاس توضیح داده شده‌است. برنامه‌های رایانه‌ای برای حل این معادله در دسترس است. ولی به طور سنتی مسائل دو بعدی تراوش با استفاده از یک روند شکلی (با ترسیم) و با رسم شبکهٔ جریان حل می‌شد.[۴][۱۱][۱۴] یک دسته از خط‌های رسم شده در شبکه جریان، در جهت حرکت آب اند (خط‌های جریان) و دستهٔ دیگر، خط‌هایی هستند که روی آن‌ها ارتفاع کل ثابت است (خطوط هم پتانسیل). شبکهٔ جریان برای نمونه برای برآورد میزان تراوش در زیر سد و پرده‌های آب‌بند استفاده می‌شود.

شبکهٔ جریان، برای برآورد جریان آب از یک رودخانه به یک چاه تخلیه

نیروهای تراوش و فرسایش

وقتی سرعت تراوش زیاد باشد، پدیده فرسایش رخ می‌دهد و این به این دلیل است که دانه‌های خاک در اثر نیروی آب و اصطکاک موجود درمیانشان به یکدیگر ساییده می‌شوند و کم کم خاک دچار فرسایش می‌شود. تراوش به صورت عمودی و به سمت بالا، خود عامل ایجاد خطر در پایین دست پرده آب بند و یا زیر پنجهٔ سد یا یک خاکریز است. فرسایش در اثر تراوش می‌تواند باعث فروریختن سازه و یا ایجاد گودال شود. نشت آب خاک را می‌شوید و از آنجا می‌برد، از محل شروع نشت فرسایش شروع می‌شود و به سمت بالا می‌رود.[۱۵]

فشار تراوش

تراوش فشاری به سمت بالا وارد می‌کند و از تنش موثر موجود در خاک کم می‌کند. وقتی فشار آب در نقطه‌ای از خاک برابر است با تنش عمودی کل در آن نقطه، در نتیجه تنش موثر صفر است و خاک هیچ مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان نداده‌است. برای یک لایه سطحی، وقتی گرادیان هیدرولیکی به سمت بالا برابر با گرادیان بحرانی باشد تنش موثر عمودی در لایه صفر می‌شود. در تنش موثر صفر، خاک مقاومت بسیار کمی دارد و لایه‌هایی از خاک که نفوذناپذیرند ممکن است در اثر فشار آب از پایین، به سمت بالا هول داده شوند. به این اتفاق جوشش می‌گوییم، جوشش یکی از دلایل معمول شکست یک خاکریز است. شرط تنش موثر صفر که منجر به نشت آب (فشار) از پایین به سمت بالا روی لایه‌های خاک می‌شود منجر به روانگرایی، ماسه روان و یا جوشش می‌شود. در ماسه روان، دانه‌های ماسه گویی زنده‌اند و مانند آب در جریان، فردی که روی این ماسه ایستاده در آن بلعیده نمی‌شود ولی نیمی از بدنش در آب قرار می‌گیرد و روی آن شناور می‌ماند.

تحکیم: جریان گذرای آب

نوشتار اصلی: تحکیم خاک
شبیه‌سازی پدیدهٔ تحکیم. پیستون به آب لایهٔ زیرین و یک فنر تکیه کرده‌است، وقتی باری به پیستون اعمل می‌شود، فشار آب افزایش می‌یابد تا با فشار بالایی به تعادل برسد. از آنجایی که آب کم‌کم و به آرامی از سوراخ کوچکی که روی پیستون قرار دارد به بیرون تراوش می‌کند؛ فشار بار کم‌کم از آب به فنر منتقل می‌شود و نیروی فنر آن را تحمل می‌کند.

تحکیم روندی است که در طول آن حجم خاک کاهش می‌یابد. اگر تنشی بر خاک اعمال شود و باعث شود که دانه‌های خاک به یکدیگر نزدیک شوند و در هم جمع شوند، درنتیجه حجم خاک کاهش یابد؛ حال اگر خاک اشباع (از آب) باشد، در اثر فشار و کاهش حجم، آب موجود در خاک از میان دانه‌های آن خارج می‌شود. برای اینکه آب از میان دانه‌های یک لایهٔ ضخیم رسی خارج شود ممکن است سال‌ها زمان نیاز باشد ولی برای لایه‌های ماسه‌ای گاهی تنها چند ثانیه کافی است تا آب موجود در خاک در اثر فشار خارج شود.

ساخت یک ساختمان یا هر نوع سازه‌ای روی خاک، ممکن است باعث تحکیم در لایه‌های زیرین خاک شود که در اثر تحکیم، خاک آن قسمت نشست کند و باعث آسیب در ساختمان یا سازه شود. کارل ترزاقی نظریهٔ تحکیم را که دربارهٔ پیش‌بینی میزان نشست و مدت زمان لازم برای رخ دادن آن است گسترش داده‌است. برای بدست آوردن ضریب تحکیم خاک از آزمایش اوئدومتری استفاده می‌شود.

وقتی از روی یک خاک تحکیم یافته باربرداری می‌شود (تنش روی آن از بین می‌رود.) خاک دوباره به حالت اول خود برمی‌گردد و دوباره آب به درون حفره‌های میان دانه‌های آن باز می‌گردد و مقدار فضای خالی میان دانه‌ها، که دراثر تحکیم ازبین رفته بود دوباره بدست می‌آید. اگر بازهم روی خاک بارگذاری صورت گیرد و تنشی به آن وارد شود همزمان با دورهٔ بارگذاری با توجه به شناسهٔ تحکیم خاک، دوباره تحکیم خواهیم داشت. خاکی که قبلا در اثر یک بار خیلی بزرگ دچار تحکیم شده و بعد از روی آن باربرداری شده‌است، خاک پیش تحکیم‌یافته می‌گوییم. بزرگترین تنشی که در گذشته به خاک وارد شده و باعث تحکیمش شده نیز تنش پیش تحکیم یافتگی نام دارد. خاکی که در حال حاضر بیش‌ترین تنش ممکن را دارد تحمل می‌کند و درحال تحکیم است را عادیِ‌تحکیم یافته می‌نامیم. ضریب پیش‌تحکیم یافتگی یا (OCR) برابر است با نسبت بزرگترین تنش موثری که خاک در گذشته تجربه کرده‌است به تنش موثری که هم اکنون تحمل می‌کند. دلیل اهمیت این ضریب در دو مطلب است: یکم، چون میزان فشردگی خاک در حالت عادی‌تحکیم یافته خیلی بیشتر از فشردگی آن در حالت پیش‌تحکیم یافته‌است. دوم، رفتار برشی خاک‌های رسی با توجه به معیارهایی که در مکانیک خاک تعریف شده‌است، وابسته به ضریب پیش تحکیم یافتگی آن‌ها است. خاک‌های پیش‌تحکیم یافته با تنش‌های بزرگ بیشتر تمایل به گشادی و افزایش حجم دارند درحالی که خاک‌های عادی تحکیم یافته بیشتر تمایل به کاهش حجم و انقباض دارند.

رفتار برشی: سختی و مقاومت

نوشتار اصلی: مقاومت برشی (خاک)
نمای کلی منحنی تنش - کرنش برای یک خاک زه‌کشی‌شده

مقاومت برشی و سختی خاک تعیین می‌کند که خاک پایدار خواهد بود یا خیر و یا اینکه چقدر در اثر فشار بار تغییر شکل خواهد داشت. داشتن اطلاعات از مقاومت خاک لازم است تا بتوانیم تعیین کنیم که آیا یک شیروانی (خاک شیبدار) پایدار خواهد ماند، یا یک ساختمان یا پل چه مقدار نشست خواهد داشت، و یا تنش محمدود کننده روی یک دیوار حائل چقدر خواهد بود. مهم است که شکست عناصر خاک را متفاوت از شکست کل یک سازه خاکی (مانند: پی ساختمان، شیروانی و یا دیوار حائل) بدانیم. برخی عناصر خاک ممکن است قبل از شکست سازه، به اوج مقاومت خود برسند. برای تعیین «مقاومت برشی» و «نقطهٔ تسلیم» خاک از روی منحنی تنش - کرنش، می‌توان از معیارهای مختلف استفاده کرد.

اصطکاک و قفل و بند میان دانه‌ها

خط حالت بحرانی، حالت‌های انبساطی و انقباضی خاک را از یکدیگر جدا می‌کند.

خاک، آمیخته‌ای از دانه‌ها است که این دانه‌ها، گاهی دارای ویژگی چسبندگی اند (سیمانی شدن) و گاهی اصلا این ویژگی را ندارند؛ درحالی که سنگی که این دانه‌ها از آن جدا شده‌اند، شامل مجموعه‌ای از دانه‌های مختلف بوده‌است که با پیوندهای شیمیایی به یکدیگر چسبیده بودند. مقاومت برشی خاک در درجهٔ اول، از اصطکاک داخلی میان دانه‌ها ناشی می‌شود، بنابراین مقاومت برشی در یک صفحه تقریبا متناسب است با تنش موثر عمود بر سطح آن صفحه. خاک از قفل و بند (اتصال داخلی) میان دانه‌ها، مقاومت برشی زیادی بدست می‌آورد. اگر دانه‌ها به صورت خیلی متراکمی به یکدیگر متصل شده باشند در اثر تغییر شکل برشی تمایل به دور شدن از یکدیگر دارند

معیارهای شکست

خاک بعد از رسیدن به حالت بحرانی، دیگر نمی‌تواند افزایش یا کاهش حجم داشته باشد. تنش برشی در صفحهٔ شکست \tau_{crit} را با استفاده از تنش عمودی موثر در صفحهٔ شکست \sigma_n ' و زاویهٔ اصطکاک حالت بحرانی  \phi_{crit} '\ تعیین می‌کنیم:

 \tau_{crit} = \sigma_n ' \tan \phi_{crit} '\

مقاومت نهایی خاک می‌تواند بزرگتر از این باشد، با این حال به دلیل قفل و بست میان دانه‌ها، این مطلب به شکل زیر بیان می‌شود:

 \tau_{peak} = \sigma_n ' \tan \phi_{peak} '\

که  \phi_{peak}' > \phi_{crit}' با این حال در طراحی، برای استفاده از زاویهٔ اصطکاک بزرگتر از زاویهٔ حالت بحرانی، باید مراقب بود. در یک مسئلهٔ عملی مانند پی یک سازه یا دیوار حائل یا یک شیروانی این گونه نیست که مقاومت نهایی خاک در تمام نقاط آن بسیج شود، زاویهٔ اصطکاک حالت بحرانی مانند مقاومت حداکثر خاک متغیر نیست و بهتر است با تکیه بر مقادیر آن مسئله را حل کرد.

بدون در نظر گرفتن اهمیت افزایش حجم خاک، کولمب پیشنهاد کرد که مقاومت برشی خاک را می‌توان بوسیلهٔ ترکیبی از چسبندگی و اصطکاک داخلی خاک، توضیح داد:

 \tau_f = c' + \sigma_f ' \tan \phi '\,

امروزه به خوبی می‌دانیم که \phi' و  c ' ، که در معادلهٔ آخر از آن‌ها استفاده شد، از ویژگی‌های بنیادی خاک نیستند. بویژه مقادیر \phi' و  c ' وابسته به بزرگی تنش موثر و زه‌کشی‌شده بودن یا نبودن خاک است. مطابق اسکوفیلد (۲۰۰۶)، استفاده طولانی مدت از  c ' در مسئله‌ها باعث شده که بسیاری مهندسین را به اشتباه بیاندازد که  c ' ویژگی بنیادی خاک است. این فرض که \phi' و  c ' همواره ثابت اند، ممکن است منجر به برآوردی بیشتر از مقاومت نهایی شود.

سازه، ساختار و شیمی

علاوه بر اصطکاک داخلی و اتصال میان دانه‌های خاک (چسبندگی)، به عنوان عوامل موثر در مقاومت آن، سازه و ساختار خاک نیز در رفتار آن نقش مهمی بازی می‌کنند. سازه و ساختار، شامل عواملی است نظیر: فاصله‌های میان دانه‌ها جامد و نظم آن‌ها و توزیع آب در فضای میان آن‌ها یا در مواردی نیز مواد سیمانی در فاصلهٔ میان دانه‌ها تجمع پیدا می‌کنند. رفتار مکانیکی خاک از چگالی دانه‌های جامد، سازهٔ آن‌ها، آرایششان و میزان سیال موجود در فضای میان آن‌ها و توزیعش (مانند آب یا هوا) تاثیر می‌گیرد. البته، عوامل دیگری مانند بار الکتریکی دانه‌ها، ویژگی‌های شیمیایی آب حفره‌ای و پیوندهای شیمیایی میان دانه‌ها (سیمانی شدن دانه‌های مرتبط با یکدیگر در اثر عواملی نطیر بلوری شدن دوبارهٔ کربنات کلسیم) نیز وجود دارد.

برش زه‌کشی‌شده و زه‌کشی‌نشده

حضور یک سیال تقریبا تراکم‌پذیر مانند آب در فضای حفره‌ای درون خاک بر افزایش و کاهش حجم فضاهای حفره‌ای خاک تاثیر می‌گذارد.

اگر این فضاهای حفره‌ای از آب اشباع باشد، برای افزایش حجم خاک باید آب به درون حفره‌های درون آن مکیده شود تا این حفره‌ها را پر کنند. به همین ترتیب اگر خاک بخواهد کاهش حجم داشته باشد، ناچار باید آب از داخل حفره‌هایش خارج شود تا حجم کل خاک کاهش یابد. افزایش حجم حفره‌های هوا در خاک باعث ایجاد فشار منفی در آب می‌شود و باعث مکیده شدن آب به درون حفره‌ها می‌گردد و درمقابل اگر حجم حفره‌ها کاهش یابد، فشار آب حفره‌ای مثبت ایجاد می‌شود و آب به بیرون از حفره‌ها هول داده می‌شود.

اگر نرخ برش وارده به خاک خیلی بیشتر از سرعت مکیده شدن آب به درون یا بیرون رفتن آن از فضاهای حفره‌ای خاک باشد؛ به این نوع برش، برش زه‌کشی‌نشده می‌گوییم. اما اگر برش وارده به خاک به اندازه کافی به آرامی وارد شود تا آب فرصت کافی داشته باشد تا از حفره‌های خاک خارج شود و فشار وارده به آب ناچیز باشد؛ به آن برش زه‌کشی‌شده می‌گوییم. با توجه به رابطه تنش موثر، تغییر در فشار آب حفره‌ای u، مستقیم بر مقدار تنش موثر اثر می‌گذارد:

\sigma' = \sigma - u\,

آزمایش‌های برش

مقاومت خاک را می‌توان در آزمایشگاه با استفاده از آزمایش برش مستقیم، آزمایش سه محوری، آزمایش برش ساده، آزمایش رها کردن مخروط و آزمایش برش پره بدست آورد. البته امروزه ابزارها و روش‌های گوناگون دیگری برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایش‌هایی که برای بدست آوردن مقاومت و سختی خاک در محل مورد استفاده قرار می‌گیرند (آزمایش‌های درجا) عبارتند از آزمایش نفوذ مخروط و آزمایش نفوذ استاندارد.

سایر عوامل

از دیگر عوامل موثر بر رابطهٔ تنش - کرنش خاک و درنتیجه مقاومت برشی آن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ترکیبات خاک (مواد پایه‌ای خاک) کانی‌شناسی، اندازهٔ دانه‌ها، توزیع اندازهٔ دانه‌ها، هندسهٔ دانه‌ها، نوع و محتوی سیال حفره‌ای موجود در خاک و یون‌های موجود در سیال حفره‌ای.
 2. حالت (اولیه): بوسیلهٔ نسبت خلاء اولیه، تنش موثر عمودی و تنش برشی (پیشینهٔ برش) تعریف می‌شود. حالت خاک را می‌توان با عبارت‌هایی مانند: شُل، متراکم، پیش‌تحکیم یافته، عادی تحکیم یافته، سخت، نرم، انبساطی، انقباضی و ... تعریف کرد.
 3. سازه: مفهوم سازه بر می‌گردد به آرایش دانه‌ها در تودهٔ خاک، روشی که بوسیلهٔ آن دانه‌ها در یکدیگر متراکم یا توزیع شده‌اند. مفاهیمی مانند لایه‌های خاک، اتصالات درونی، صیقلی بودن سطح سنگ، ویژگی‌های سیمانی شدن (چسبندگی) و ... را می‌توان به این مفهوم مرتبط کرد. سازهٔ یک خاک را می‌توان با استفاده از عباراتی مانند دست نخورده، به هم خورده، متراکم، دارای چسبندگی، لایه لایه، دانه‌ای، دارای ویژگی ورقه ورقه شدن، همگن، ناهمگن و ... توصیف کرد.
 4. شرایط بارگذاری: مسیر تنش موثر در حالت‌های زه‌کشی‌شده، زه‌کشی‌نشده، نوع بارگذاری از نظر بزرگی بار، نرخ بارگذاری (ایستایی یا دینامیک بودن بار) و پیشینهٔ بارگذاری (دوره‌ای، یکنواخت)

Cialis prices
دوشنبه 3 تیر 1398 01:40 ق.ظ

Many thanks, Loads of advice!

purchase once a day cialis precios de cialis generico precios de cialis generico generic low dose cialis cialis coupon when can i take another cialis ou trouver cialis sur le net how does cialis work tadalafil 5mg cialis side effects dangers
what is cialis
شنبه 1 تیر 1398 07:16 ب.ظ

Good tips. With thanks.
cialis in sconto link for you cialis price cialis venta a domicilio no prescription cialis cheap acheter cialis kamagra precios de cialis generico cialis prezzo al pubblico cialis alternative free generic cialis cialis generico in farmacia
http://omtrebcie.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:17 ق.ظ

With thanks, Very good information.
where to buy cialis in ontario acheter du cialis a geneve click now buy cialis brand generic cialis at walmart venta cialis en espaa generic cialis soft gels usa cialis online cialis sale online cialis daily new zealand order generic cialis online
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 10:02 ق.ظ

You have made your stand very well.!
cialis dosage amounts cialis generico online generic cialis review uk cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg generic for cialis rx cialis para comprar cialis online napol cialis italia gratis cialis 5mg billiger
http://mitmyitmak.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

Very good write ups. Thank you!
cialis canada generic cialis cialis 5mg trusted tabled cialis softabs low dose cialis blood pressure cialis super kamagra cialis en mexico precio purchase once a day cialis overnight cialis tadalafil click here take cialis
generic cialis viagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Fantastic facts. Kudos!
cialis coupon cialis pills price each warnings for cialis we use it cialis online store cialis online deutschland what is cialis cialis professional yohimbe cialis 5 mg effetti collateral female cialis no prescription click now buy cialis brand
http://cribovbom.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:40 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis 5mg billiger cialis 30 day trial coupon comprar cialis navarr buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher cialis online look here cialis cheap canada cialis savings card cialis 20 mg cost generic for cialis
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:05 ق.ظ

You have made your stand very clearly!!
cialis et insomni cialis price thailand where cheapest cialis india cialis 100mg cost we choice free trial of cialis opinioni cialis generico cuanto cuesta cialis yaho generic cialis tadalafil rx cialis para comprar where to buy cialis in ontario
http://erbuicon.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:07 ب.ظ

Thank you. Lots of info!

how do cialis pills work acheter du cialis a geneve generic cialis pro cialis 30 day trial coupon cialis 20mg prix en pharmacie canadian drugs generic cialis generico cialis mexico buy cialis online cost of cialis cvs cialis cuantos mg hay
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:11 ق.ظ

You actually reported this adequately.
cialis pas cher paris we choice cialis pfizer india side effects for cialis chinese cialis 50 mg cialis generique india cialis 100mg cost cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis generico milano purchasing cialis on the internet
http://ewunex.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:30 ب.ظ

Kudos! Great stuff.
cialis cost cialis online napol non 5 mg cialis generici cialis pills boards cialis savings card cialis per paypa acheter cialis meilleur pri recommended site cialis kanada cialis qualitat prix de cialis
http://boarefcast.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:36 ب.ظ

You said it nicely..
cialis 05 we choice cialis pfizer india cialis rezeptfrei cialis 5 effetti collaterali cialis online holland enter site very cheap cialis cialis patent expiration compare prices cialis uk can i take cialis and ecstasy the best site cialis tablets
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:35 ق.ظ

Kudos. A good amount of forum posts!

cialis cipla best buy non 5 mg cialis generici 5 mg cialis pharmacie en ligne 5 mg cialis coupon printable prices for cialis 50mg cialis uk next day we like it cialis soft gel venta cialis en espaa cialis kaufen wo achat cialis en itali
http://ecmaci.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
cheap cialis cialis farmacias guadalajara cialis therapie canadian discount cialis tadalafil tablets price cialis best buy cialis opinioni cialis generico cialis kaufen cialis manufacturer coupon
http://apuntran.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:52 ق.ظ

Regards. Loads of stuff.

cialis uk cialis from canada cialis generico en mexico cialis pas cher paris cialis coupons safe site to buy cialis online recommended site cialis kanada warnings for cialis cialis coupon we use it 50 mg cialis dose
http://hottiospeed.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Kudos. I value this.
cialis prezzo in linea basso cialis baratos compran uk buy cialis online legal cialis prezzo al pubblico generic cialis levitra when will generic cialis be available only now cialis 20 mg cialis cost brand cialis nl sialis
http://topapo.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:15 ق.ظ

This is nicely said! .
cialis daily new zealand cialis 5 mg funziona cialis daily reviews cialis generisches kanada cialis dose 30mg cialis name brand cheap generic for cialis cialis tablets preis cialis 20mg schweiz order generic cialis online
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:08 ق.ظ

You said it adequately.!
generic cialis pill online cialis 5 mg schweiz canadian drugs generic cialis cialis 20 mg cut in half weblink price cialis purchasing cialis on the internet order cialis from india wow cialis tadalafil 100mg discount cialis viagra cialis levitra
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:37 ب.ظ

Thank you! I like this!
where to buy cialis in ontario cialis 5 mg schweiz price cialis wal mart pharmacy compare prices cialis uk cialis prezzo in linea basso cialis usa cost cialis coupons cialis tablets for sale cilas cialis generico milano
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

You made your point.
cialis for bph cialis australian price buy brand cialis cheap cialis generique wow cialis 20 cialis farmacias guadalajara generic cialis soft gels pastillas cialis y alcoho enter site 20 mg cialis cost cialis generika in deutschland kaufen
https://yesodot3.co.il/2011/08/11/homepage/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:00 ب.ظ
ブランドバッグのスーパーコピーを専門に 扱っています。
http://studioitalia.pl/pl/kategoria/jadalnia
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:21 ب.ظ
ブランドコピーベルト代引きスーパーブランドコピー時計
http://www.hotel-marine.com/tarifs/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 04:33 ق.ظ
素晴らしいスーパーコピーブランド通販、このブランドスーパーコピーページには!2017年に大活躍した、
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:58 ق.ظ

Cheers. Fantastic stuff.
canadian rxlist aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies online prescriptions canadian government approved pharmacies candida viagra pharmacy times pharmacy canada best canadian pharmacies that ship to us northwest pharmacy canada the best canadian online pharmacies
buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 02:01 ب.ظ

You have made your stand very nicely.!
india cialis 100mg cost deutschland cialis online are there generic cialis calis canadian cialis dose size of cialis cialis online buying cialis on internet cialis cuantos mg hay cialis cipla best buy
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Terrific material. Cheers.
only here cialis pills dose size of cialis cialis sans ordonnance order a sample of cialis cialis canada recommended site cialis kanada buy cialis online nz cialis 20mg preis cf buy cialis buy cheap cialis in uk
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:14 ب.ظ

You stated that superbly!
cialis usa cost cialis generic availability cialis uk how to buy cialis online usa cialis rezeptfrei sterreich buying cialis on internet cialis tablets for sale venta de cialis canada try it no rx cialis cialis 5 mg buy
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:50 ق.ظ

Superb content. Regards.
cialis lowest price cialis 5 mg buy cialis kamagra levitra cialis para que sirve cialis per paypa cialis generico venta de cialis canada cialis super acti cialis e hiv cialis kaufen bankberweisung
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Very good information. With thanks!
free generic cialis how do cialis pills work buy online cialis 5mg prix cialis once a da cialis y deporte cialis super kamagra cialis generika cialis flussig cialis official site cialis prices in england
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis coupons printable cialis super kamagra how to purchase cialis on line when will generic cialis be available discount cialis we like it safe cheap cialis are there generic cialis only here cialis pills order a sample of cialis cialis side effects dangers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : reza

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان